Impresjonizm i moda


Musée d’Orsay w Paryżu przygotowuje właśnie wystawę impresjonistów. Kluczem tematycznym do selekcji prac na tę ekspozycję jest co ciekawe ubiór, codzienne ubiory damskie i męskie mieszkańców Paryża, ale nie tylko.Wystawa zatytułowana „Impresjonizm i moda” rozpocznie się 25 września i potrwa do 20 stycznia 2013.

Impresjoniści odrzucali tematy biblijne, literackie, mitologiczne i historyczne. Zamiast tego przedstawiali w swoich pracach wizje codzienności i współczesności. Artyści często malowali ludzi w ruchu, w trakcie zabawy lub wypoczynku. Przedstawiali wygląd danego miejsca przy danym oświetleniu, motywem ich dzieł była także natura. Jako jedni z pierwszych malowali w plenerze, nie poprawiając swoich dzieł w pracowniach.

Ich malarstwo przedstawiało tylko pozytywne strony życia, nie poruszało problemów społecznych, nie zawierało przesłania. Omijało takie problemy jak głód, choroby, śmierć. Nieustannie odnoszący się jednak do współczesności impresjonizm obejmował przedstawienia ludzi w ich naturalnym otoczeniu, w trakcie codziennych zajęć, pracy, spacerów. W ten sposób pozwolił na stworzenie istotnej kroniki mody z lat 1860-1880.

Czytaj dalej Impresjonizm i moda