Art Nouveau w paryskiej Pinakotece

Do 8 września w przestrzeniach paryskiej Pinakoteki można zobaczyć dwie uzupełniające się ekspozycje: retrospektywę francuskiej secesji i jej ewolucję w kierunku Art Déco, oraz indywidualną wystawę malarstwa, które można uznać za emblematyczne dla tego okresu – prace Tamary Łempickiej. Niewątpliwą wartością twórczości Tamary Łempickiej była umiejętność przeniesienia obserwacji otaczającego świata na wypracowany przez siebie język malarstwa. Jej portrety składają się na galerię współczesnych typów, bohaterów codzienności artystki, a więc należących do społecznych i kulturalnych elit.
Czytaj dalej Art Nouveau w paryskiej Pinakotece