„Władysław Hasior. Europejski Rauschenberg?”

Tytuł wystawy w MOCAK-u w Krakowie odnosi się do analogii łączących sztukę Władysława Hasiora i amerykańskiego prekursora pop-artu Roberta Rauschenberga.

Podobne zainteresowania obydwu artystów elementami codzienności, przedmiotami oraz ich symboliką realizowane były w zupełnie innych kontekstach kulturowych, politycznych i społecznych. Władysław Hasior tworząc swoje asamblaże, pomniki odwoływał się do folkloru, religii i symboli narodowych, Rauschenberg zaś interesował się estetyką miasta, reklamy, mediów. Czytaj dalej „Władysław Hasior. Europejski Rauschenberg?”