Barbara Klemm. Fotografie 1968 – 2013.


Trwająca w Martin Gropius Bau do 9 marca wystawa prezentuje prace Barbary Klemm wybrane z jej czterdziestoletniego dorobku, które dają świadectwo historycznego rozwoju oraz teraźniejszości w kraju, który przez dziesiątki lat był podzielony na dwie części. Zdjęcia dokumentują wydarzenia związane z polityką, kulturą i życiem społecznym w latach 1968–2013. Fotografie Barbary Klemm to coś więcej niż reportaże. Wyjątkowość jej prac wynika z połączenia zmysłu obserwacji i artyzmu.


Czytaj dalej Barbara Klemm. Fotografie 1968 – 2013.