Przerwany sen w Ogrójcu

Mikołaj Haberschrack, Modlitwa w Ogrójcu, około 1468 r. Muzeum Narodowe w Krakowie, Pałac Biskupa Erazma Ciołka

22 kwietnia 1468 roku krakowski malarz Mikołaj Haberschrack zobowiązał się kontraktem do namalowania w ciągu zaledwie kilku miesięcy poliptyku do kościoła augustianów w podkrakowskim Kazimierzu.

Współcześnie w krakowskim Muzeum Narodowym, w Pałacu Erazma Ciołka zachowanych jest 13 (i pół*) kwater z tego dawnego ołtarza głównego z augustiańskiego kościoła. Czytaj dalej Przerwany sen w Ogrójcu

Między malarstwem a fotografią – Aleksandra Hońko w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej

Choć dzisiaj nikt nie odmówi malarstwu i fotografii odrębnych statusów w obrębie sztuk plastycznych, to związki estetyki fotograficznej i malarskiej w nieprzerwany sposób trwają od chwili wynalezienia dagerotypu. Już impresjoniści traktowali fotografię jako narzędzie pomocnicze do studiów nad perspektywą powietrzną, światłocieniem, gestem i ruchem modela. Dzięki fotografii malarze czynili wizualne notatki zapamiętujące to, czego oko nie mogło pochwycić i zatrzymać. Na swoich płótnach chwile zatrzymuje także młoda malarka – Aleksandra Hońko – absolwentka Wydziału Malarstwa wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni prof. L. Mickosia i dr. A. Kram. Jej prace można oglądać w warszawskiej Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej od 17 kwietnia.

Czytaj dalej Między malarstwem a fotografią – Aleksandra Hońko w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej