Rafał Gadowski – wystawa malarstwa

Od dziś w Galerii Sztuki Katarzyny Napiórkowskiej oglądać można wystawę obrazów Rafała Gadowskiego. Jego malarstwo charakteryzuje intensywna paleta barw. Tematem jego obrazów są elementy codziennego otoczenia, głównie martwa natura i zwierzęta. Ujmuje swoje prace w cykle np. „Przedmiot” i „Zwierz”. Kolor i światło to główne środki wyrazu. Kontur zaznacza detale kompozycji. Poszczególne kształty tworzą rodzaj ornamentalnej mozaiki. Autor przedstawia relacje portretowanych obiektów względem tła, podkreślając ich odrębność lub wtapiając je w otoczenie. Czytaj dalej Rafał Gadowski – wystawa malarstwa