Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2015

3 grudnia przyznano nagrody i wyróżnienia honorowe w konkursie malarskim o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch.

Konkurs o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch ma znaczenie wyjątkowe. Jako jeden z nielicznych konkursów poświęcony jest wyłącznie malarstwu i przeznaczony jest dla młodych artystów – studentów i absolwentów ostatnich lat po dyplomie. Powstał z inicjatywy wybitnego kolorysty, prof. Eugeniusza Eibischa, który w latach 20. XX wieku wystawiał w paryskich galeriach promujących Modiglianiego i Soutine`a, a w 1960 roku był laureatem nagrody Guggenheima.

Konkurs stanowi de facto ogólnopolski przegląd „młodego malarstwa” z Akademii Sztuk Pięknych i innych uczelni artystycznych w całej Polsce. Czytaj dalej Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch 2015